กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์374,941.09299,652.0020.1 %5.06,439.62947.1585.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย298,870.06282,000.005.6 %2.51,313.41273.9579.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,894.942,631.0073.4 %5.036.5423.7535.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย315,948.25266,000.0015.8 %5.01,831.061,046.2742.9 %5.0
สำนักข่าว18,880.5666,000.00-249.6 %0.05,556.50874.8784.3 %5.0
รวม 1,018,535 916,283 10.04 % 15,177 3,166 79.14 %