กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 98,467.91103,000.00-4.6 %0.05,779.90609.2789.5 %5.0
รวม 98,468 103,000 -4.60 % 5,780 609 89.46 %