กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร157,024.2773,000.0053.5 %5.05,282.761,314.0075.1 %5.0
รวม 157,024 73,000 53.51 % 5,283 1,314 75.13 %