กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท287,663.34265,175.007.8 %3.59,169.204,792.7147.7 %5.0
รวม 287,663 265,175 7.82 % 9,169 4,793 47.73 %