กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท287,663.34255,175.0011.3 %5.09,169.204,792.7147.7 %5.0
รวม 287,663 255,175 11.29 % 9,169 4,793 47.73 %