กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์386,082.53363,086.006.0 %3.06,439.621,063.1583.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย295,978.59297,000.00-0.3 %0.01,206.50265.0078.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,770.092,600.0073.4 %5.036.5428.5022.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย311,961.50277,000.0011.2 %5.01,697.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักข่าว19,028.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,556.501,236.9777.7 %5.0
รวม 1,003,793 939,686 6.39 % 13,239 2,594 80.41 %