กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์531,473.13363,086.0031.7 %5.06,439.621,063.1583.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย295,978.59297,000.00-0.3 %0.01,313.41265.0079.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,770.092,600.0073.4 %5.036.5464.60-76.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย311,961.50277,000.0011.2 %5.01,831.060.00100.0 %5.0
สำนักข่าว19,376.4068,000.00-250.9 %0.05,556.501,236.9777.7 %5.0
รวม 1,168,560 1,007,686 13.77 % 13,346 2,630 80.30 %