กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 137,036.09134,401.001.9 %0.56,133.21861.1486.0 %5.0
รวม 137,036 134,401 1.92 % 6,133 861 85.96 %