กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน104,253.6927,377.0073.7 %5.05,567.281,521.0372.7 %5.0
รวม 104,254 27,377 73.74 % 5,567 1,521 72.68 %