สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์195,236.58105,380.2346.0 %5.05,511.001,241.7277.5 %5.0
รวม 195,237 105,380 46.02 % 5,511 1,242 77.47 %