กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน191,873.73162,758.3815.2 %5.06,911.754,174.6639.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)12,078.056,312.0047.7 %5.01,720.45343.5080.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,951.876,504.9934.6 %5.0814.94500.6038.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,161.173,516.69-11.2 %0.0987.34234.5076.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)9,590.765,478.0042.9 %5.01,531.96299.2580.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,780.23661.0076.2 %5.0681.63181.1473.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,964.941,302.0056.1 %5.0497.16220.4055.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,631.51898.0065.9 %5.0437.80150.1065.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,877.401,000.0065.2 %5.01,339.4069.0094.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,792.161,274.0054.4 %5.0603.6049.4091.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,883.231,169.0059.5 %5.0385.4896.9074.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,340.67810.0075.8 %5.0691.14157.7077.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,351.36747.0068.2 %5.01,067.89135.2187.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,915.631,044.0064.2 %5.0710.79329.7653.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,990.61951.0068.2 %5.0718.58199.5372.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,444.18990.0071.3 %5.0591.63152.0074.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,945.79894.0069.7 %5.0707.05125.4082.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,755.131,512.9045.1 %5.0751.6796.6287.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,898.00956.0067.0 %5.0719.44145.2079.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,794.10674.0075.9 %5.0673.3096.0885.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,999.501,651.8044.9 %5.0861.98435.1249.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,717.61666.0082.1 %5.01,008.07209.0079.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด3,019.60717.5076.2 %5.0606.12211.0065.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,651.91787.2070.3 %5.0531.91149.1572.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,849.671,174.0058.8 %5.0685.78270.7560.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,618.41849.0067.6 %5.0570.19128.1777.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี3,060.251,006.8067.1 %5.0561.39412.1026.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,394.40816.6075.9 %5.0618.2262.7289.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,873.94999.0065.2 %5.0806.02134.4883.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก8,039.782,238.2572.2 %5.0378.87116.0469.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,752.421,269.0053.9 %5.0453.90153.9766.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,103.181,143.0063.2 %5.0615.47160.5573.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,636.25639.0075.8 %5.0638.45613.703.9 %1.5
รวม 313,737 213,410 31.98 % 30,879 10,814 64.98 %