สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย333,152.06250,663.0024.8 %5.012,742.986,500.5149.0 %5.0
รวม 333,152 250,663 24.76 % 12,743 6,501 48.99 %