กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 374,154.09176,570.0052.8 %5.07,630.882,465.5067.7 %5.0
รวม 374,154 176,570 52.81 % 7,631 2,466 67.69 %