สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม325,239.84229,830.3029.3 %5.06,439.622,234.9665.3 %5.0
รวม 325,240 229,830 29.34 % 6,440 2,235 65.29 %