กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 101,218.3239,786.1460.7 %5.05,589.171,280.2477.1 %5.0
รวม 101,218 39,786 60.69 % 5,589 1,280 77.09 %