สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 105,720.9032,135.3769.6 %5.05,001.36748.3285.0 %5.0
รวม 105,721 32,135 69.60 % 5,001 748 85.04 %