สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,223.9942,852.8419.5 %5.05,707.982,968.6848.0 %5.0
รวม 53,224 42,853 19.49 % 5,708 2,969 47.99 %