กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน456,953.13329,845.8827.8 %5.08,131.153,454.7357.5 %5.0
รวม 456,953 329,846 27.82 % 8,131 3,455 57.51 %