กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 95,272.5734,160.0064.1 %5.04,948.201,756.9864.5 %5.0
รวม 95,273 34,160 64.14 % 4,948 1,757 64.49 %