กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 116,938.6156,054.0052.1 %5.05,098.28844.5083.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,257.872,258.6078.0 %5.0483.2965.6086.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,798.42117.0098.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก17,506.4410,607.9939.4 %5.0644.42432.0033.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร11,217.5413,245.00-18.1 %0.0965.38146.4884.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น18,405.6312,072.0034.4 %5.0749.59104.0886.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,260.062,306.2084.9 %5.0459.971.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา21,199.088,390.0060.4 %5.0669.30202.0069.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,854.721,349.0084.8 %5.0294.14166.6043.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,610.214,984.0053.0 %5.0582.37116.9379.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,976.9017,230.00-7.8 %0.02,233.08122.7694.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,469.161,357.0084.0 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,635.788,126.0040.4 %5.0462.17100.4378.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,270.3710,410.0015.2 %5.0866.2867.2892.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน16,735.991,760.8489.5 %5.0977.4460.7193.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,462.201,098.0087.0 %5.01,226.45180.5085.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง21,103.8317,227.0018.4 %5.01,341.73369.5872.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,834.504,700.0056.6 %5.0258.0974.4971.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร44,199.22116,568.00-163.7 %0.01,484.89126.5891.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี33,340.4010,175.0069.5 %5.0965.37775.4019.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,538.102,762.0071.0 %5.0272.4333.5687.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช10,602.221.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,340.775,876.0037.1 %5.0548.332.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,367.623,683.9478.8 %5.0647.01232.8564.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์8,157.331,057.0087.0 %5.01,282.45214.4583.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,292.078,760.0028.7 %5.01,987.75185.8790.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,836.913,435.0071.0 %5.0408.0428.5093.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง17,303.1728,767.99-66.3 %0.02,945.41239.2991.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,853.833,096.0071.5 %5.0269.469.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 13,097.282,808.1478.6 %5.0393.24132.2666.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,080.753,451.3751.3 %5.0131.1660.9753.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์23,598.2325,177.00-6.7 %0.02,589.58282.0089.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,123.1423,247.00-91.8 %0.0443.42151.9965.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,333.984,427.2364.1 %5.01,243.31262.2878.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย11,485.097,793.3132.1 %5.0463.6732.9492.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป17,310.6728,259.00-63.2 %0.028,757.1785.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,674.38460.0094.7 %5.0284.0462.7177.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,839.323,456.2770.8 %5.02,620.24253.6590.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,568.7314,682.505.7 %2.5987.39188.0081.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,461.852,777.0077.7 %5.0856.22146.3082.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,122.052,011.4475.2 %5.0196.8016.7491.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,193.8718,614.01-66.3 %0.0550.23160.5070.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,117.546,980.0014.0 %5.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,234.0012,096.00-67.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,710.631,808.0576.6 %5.0696.2539.4094.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,011.501,573.0080.4 %5.05,345.91116.9397.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,809.812,998.2156.0 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช20,630.6368,790.00-233.4 %0.0735.68350.8752.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,658.726,023.719.5 %4.5180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,167.346,816.0016.5 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,971.941,795.0077.5 %5.0764.5354.5492.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,446.513,984.0152.8 %5.01,165.6173.6593.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,985.311,664.7579.2 %5.0305.0462.6179.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,907.502,476.1568.7 %5.09,524.671.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,152.201,986.0037.0 %5.056,554.84117.5099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,379.362,000.0072.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,039.033,210.0020.5 %5.018,648.81214.9898.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,047.332,852.0043.5 %5.05,234.6579.8098.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,686.563,161.00-17.7 %0.017,096.7117.0499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,677.682,250.0060.4 %5.019,178.5551.5899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,225.652,880.0010.7 %5.08,347.7114.9599.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,194.451,468.8079.6 %5.0360.8263.9782.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,779.041,150.5658.6 %5.034,556.3933.1799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,134.276,633.6027.4 %5.01,252.4481.8993.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,878.286,920.00-78.4 %0.023,427.94146.6699.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,820.1512,560.29-115.8 %0.0591.321.0099.8 %5.0
รวม 858,924 658,716 23.31 % 276,549 8,272 97.01 %