กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ200,254.38356,402.00-78.0 %0.06,636.601,141.7482.8 %5.0
รวม 200,254 356,402 -77.97 % 6,637 1,142 82.80 %