สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม360,154.75385,766.00-7.1 %0.010,491.787,300.3430.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)241,562.3194,000.0061.1 %5.06,423.997,632.04-18.8 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)286,388.13414,000.00-44.6 %0.09,000.364,846.9146.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)118,647.2138,217.0067.8 %5.05,607.93757.0786.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)114,117.3336,608.0067.9 %5.05,435.961,597.6570.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)157,830.3935,786.0077.3 %5.05,429.714,172.5123.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)120,627.5212,797.0089.4 %5.05,389.06515.8290.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)116,171.3035,786.5069.2 %5.06,321.82962.5084.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)95,399.7621,335.0077.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)269,415.91208,721.3922.5 %5.06,393.473,776.6040.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)107,357.1050,164.0053.3 %5.05,235.861,199.1377.1 %5.0
รวม 1,987,672 1,333,181 32.93 % 65,730 32,761 50.16 %