สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม360,154.75385,766.00-7.1 %0.010,491.787,300.3430.4 %5.0
รวม 360,155 385,766 -7.11 % 10,492 7,300 30.42 %