กองทัพเรือ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ271,332.75451,991.00-66.6 %0.04,552.8947,650.00-946.6 %0.0
รวม 271,333 451,991 -66.58 % 4,553 47,650 -946.59 %