กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 252,067.39181,000.0028.2 %5.07,881.022,146.2972.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ58,567.8647,000.0019.8 %5.0445.86699.74-56.9 %0.0
รวม 310,635 228,000 26.60 % 8,327 2,846 65.82 %