สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา239,532.16194,920.0018.6 %5.09,278.643,962.5757.3 %5.0
รวม 239,532 194,920 18.62 % 9,279 3,963 57.29 %