กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 104,325.65107,000.00-2.6 %0.05,779.90604.1489.5 %5.0
รวม 104,326 107,000 -2.56 % 5,780 604 89.55 %