กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 105,180.69107,000.00-1.7 %0.05,839.30604.1489.7 %5.0
รวม 105,181 107,000 -1.73 % 5,839 604 89.65 %