กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต222,464.75422,000.00-89.7 %0.08,346.896,391.6123.4 %5.0
รวม 222,465 422,000 -89.69 % 8,347 6,392 23.43 %