กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 166,086.11271,000.00-63.2 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 166,086 271,000 -63.17 % 0 0 0.00 %