กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ189,965.16172,800.009.0 %4.58,018.592,092.3273.9 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,378.983,757.0067.0 %5.0672.39315.7353.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,357.642,715.3019.1 %5.0778.59627.4319.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,427.625,106.29-49.0 %0.08,121.33110.2098.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,242.701,794.0044.7 %5.0512.56317.9338.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,747.702,746.4074.4 %5.0783.26168.6178.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,841.821,814.8062.5 %5.01,169.40244.9479.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,423.704,765.00-39.2 %0.0897.70320.6164.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,508.572,233.0036.4 %5.0710.38227.9767.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,373.455,352.00-58.7 %0.0398.15319.1119.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,076.952,282.4025.8 %5.0416.36434.52-4.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,056.151,876.0038.6 %5.0530.46503.505.1 %2.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,563.984,422.0041.5 %5.0711.13339.8552.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,542.813,601.00-1.6 %0.0635.50354.0144.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,865.963,513.00-22.6 %0.0601.95468.2022.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,234.235,570.00-72.2 %0.0725.72233.3867.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,930.702,877.0041.7 %5.0906.05176.2580.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,278.913,214.0024.9 %5.0749.79388.7148.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,596.272,902.0019.3 %5.0700.59536.0023.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,132.235,634.48-397.6 %0.0598.50262.0256.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,531.452,296.5035.0 %5.0915.53804.2512.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,881.68616.0078.6 %5.0391.64617.14-57.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,140.152,235.0028.8 %5.0534.67366.9231.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,193.324,988.00-56.2 %0.0452.86353.4522.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,022.65937.0069.0 %5.0849.101,123.41-32.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,710.102,708.000.1 %0.5722.96365.5549.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,959.144,945.00-67.1 %0.0685.19547.5020.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,367.924,756.00-41.2 %0.0694.38450.5335.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,034.892,100.0030.8 %5.0441.41500.48-13.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,653.494,642.99-27.1 %0.0733.86570.8522.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,228.962,008.0075.6 %5.0843.28721.0014.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,871.012,775.0028.3 %5.0648.75601.037.4 %3.5
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,223.272,709.0035.9 %5.0548.54287.3847.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,005.251,317.0067.1 %5.0782.30301.5161.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี5,259.304,852.007.7 %3.5616.01422.3331.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,209.322,660.0017.1 %5.0405.64150.7462.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,358.462,792.7416.8 %5.02,399.46530.2477.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,562.163,995.00-12.2 %0.0746.96443.5640.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร958.06701.0026.8 %5.0731.13233.1868.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์983.236,959.05-607.8 %0.0486.551,094.69-125.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,427.485,734.4967.1 %5.0799.191,384.00-73.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,104.152,773.5010.7 %5.0559.12399.0028.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,573.242,602.0027.2 %5.01,051.07950.009.6 %4.5
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,097.705,521.98-78.3 %0.0536.2482.4284.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,000.573,000.0025.0 %5.01,027.84617.5039.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,321.215,002.05-50.6 %0.0775.68335.7056.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย7,015.127,959.51-13.5 %0.02,106.691,784.3215.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,741.904,711.6046.1 %5.02,669.77923.3165.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,349.341,295.0070.2 %5.0996.32495.8250.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,159.065,222.84-25.6 %0.01,101.17992.279.9 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,919.251,499.0061.8 %5.0901.81205.2677.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,803.663,378.50-87.3 %0.0590.13697.93-18.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,261.063,217.951.3 %0.5549.08300.2345.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,012.262,691.8810.6 %5.0781.02273.7465.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่87,807.103,725.0095.8 %5.030,754.25489.4598.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,092.861,587.0068.8 %5.01,825.511,756.723.8 %1.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,633.703,013.4317.1 %5.0469.80612.72-30.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,878.811,904.0050.9 %5.01,096.46349.3668.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,719.564,853.00-30.5 %0.0696.44300.1356.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,972.611,222.0069.2 %5.0491.46148.3769.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,479.038,788.0039.3 %5.01,917.76351.1981.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี99,033.2727,204.1972.5 %5.01,529.89761.4250.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,721.9111,317.5628.0 %5.01,651.11623.5962.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,349.3919,542.00-12.6 %0.0894.16324.6763.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,796.828,356.3553.0 %5.03,337.42502.5584.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,826.0518,295.44-42.6 %0.01,910.17752.7960.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,461.549,028.60-6.7 %0.02,581.97629.1775.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,861.2814,104.0621.0 %5.03,027.51509.5283.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,710.6810,125.0048.6 %5.02,674.57562.3579.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,676.597,027.8027.4 %5.03,526.72454.5887.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,809.5616,780.4326.4 %5.01,426.88727.0149.0 %5.0
รวม 778,316 521,453 33.00 % 117,526 38,224 67.48 %