กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน223,917.52219,330.002.0 %1.010,010.282,974.1670.3 %5.0
รวม 223,918 219,330 2.05 % 10,010 2,974 70.29 %