กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร732,202.88214,376.0070.7 %5.045,476.062,226.1095.1 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,888.233,081.00-63.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,646.24912.0044.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3775.93609.0021.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 736,513 218,978 70.27 % 45,476 2,226 95.10 %