กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ195,678.2035,097.4082.1 %5.05,092.03679.7986.6 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี78,084.8019,176.0075.4 %5.02,803.47221.7592.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์21,109.286,679.3768.4 %5.02,481.80433.3382.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง31,024.688,245.0073.4 %5.02,811.50684.9175.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค28,167.6734,275.00-21.7 %0.01,343.94642.1752.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น19,559.873,895.0080.1 %5.02,507.53588.4976.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม40,671.519,960.0075.5 %5.02,412.88376.4484.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี46,314.0510,263.0077.8 %5.01,779.22410.0077.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา14,993.835,646.0062.3 %5.02,980.57836.6071.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา15,581.0011,272.4627.7 %5.01,698.43431.1574.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)75,401.338,856.0088.3 %5.04,114.24243.8194.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี34,102.8817,382.1349.0 %5.02,323.56835.8764.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต34,642.308,469.0875.6 %5.01,176.28347.1270.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 14,670.0719,631.00-33.8 %0.01,690.78302.4682.1 %5.0
รวม 650,002 198,847 69.41 % 35,216 7,034 80.03 %