กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน147,426.0684,789.0042.5 %5.05,883.081,176.4380.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,558.817,721.00-117.0 %0.0929.25354.0561.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่2,275.762,670.00-17.3 %0.01,538.57416.7972.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,105.344,315.00-290.4 %0.03,002.54636.5078.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,239.203,865.50-211.9 %0.01,813.66343.7281.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,389.093,315.00-138.6 %0.02,010.94795.7760.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,209.675,486.50-353.6 %0.02,258.01487.0678.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,265.792,104.00-66.2 %0.01,729.90508.7070.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,188.883,646.00-206.7 %0.01,592.94970.1339.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,792.454,799.50-167.8 %0.01,850.91885.1452.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,050.811,940.70-84.7 %0.01,095.11533.5551.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,984.974,109.60-107.0 %0.02,450.76365.4885.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,722.481,432.2016.9 %5.01,695.47553.6467.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,821.932,321.00-27.4 %0.02,532.191,090.5156.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,197.223,559.90-11.3 %0.03,152.13877.3372.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,181.191,493.00-26.4 %0.01,533.20516.8066.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด750.561,618.80-115.7 %0.01,158.39116.7989.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,297.332,897.00-26.1 %0.02,777.35482.7582.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,075.601,612.00-49.9 %0.01,047.10308.2070.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,222.142,318.00-89.7 %0.01,043.44473.7554.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ4,056.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ335.04ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,978.503,611.00-82.5 %0.03,110.49578.5581.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,005.762,701.00-168.6 %0.02,158.22321.2085.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,803.454,681.00-159.6 %0.02,157.49553.4474.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,719.023,416.00-98.7 %0.0668.76267.8260.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,720.614,284.50-149.0 %0.01,475.55481.9167.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,418.734,159.56-193.2 %0.02,326.97629.8272.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,076.162,639.00-145.2 %0.01,430.92535.6462.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,473.071,815.90-23.3 %0.02,211.45547.2075.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,848.542,670.40-44.5 %0.01,175.94272.2876.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์868.021,260.00-45.2 %0.01,730.08641.9062.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,131.503,836.80-239.1 %0.01,510.40671.0555.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,922.413,093.40-60.9 %0.0987.29768.3022.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,190.561,144.003.9 %1.51,291.38394.4469.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,563.573,721.20-138.0 %0.01,768.69400.1677.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบ3,084.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ500.15ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,454.143,912.00-169.0 %0.01,293.18646.5550.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,058.252,801.00-164.7 %0.01,477.56351.8876.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,095.262,842.51-159.5 %0.02,247.36548.1575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,364.843,911.00-186.6 %0.01,721.03302.4482.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,217.822,265.90-86.1 %0.02,429.16384.7784.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,672.433,259.80-94.9 %0.01,767.86274.6584.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,027.683,560.00-246.4 %0.0536.88240.9155.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม964.682,749.50-185.0 %0.01,583.55356.0077.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ5,914.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ556.98ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,063.231,307.00-22.9 %0.02,426.44539.4177.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,195.891,853.50-55.0 %0.01,415.50314.7877.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,435.441,156.3919.4 %5.01,476.78480.7067.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,673.432,555.00-52.7 %0.02,094.52339.4883.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,080.885.1999.5 %5.01,263.47375.8470.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,108.443,441.60-210.5 %0.01,304.64496.8561.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ5,064.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ427.90ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,291.273,262.40-152.7 %0.01,714.55467.7772.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,841.244,972.00-170.0 %0.02,433.11537.4277.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,660.504,018.61-142.0 %0.01,492.29420.8771.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย996.332,011.50-101.9 %0.02,309.35436.7381.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,069.383,338.50-212.2 %0.02,039.73399.5080.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,232.472,032.50-64.9 %0.02,122.44599.7971.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,418.461,669.94-17.7 %0.01,896.38734.6061.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,811.133,774.37-108.4 %0.01,108.61560.5049.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ2,094.845,223.00-149.3 %0.0841.20429.4249.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม900.592,669.65-196.4 %0.0466.89281.1239.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,415.854,857.0010.3 %5.0721.56333.1353.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,394.162,583.30-85.3 %0.01,844.90819.0555.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,780.822,701.00-51.7 %0.01,318.89588.5055.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,281.672,546.70-98.7 %0.0653.24303.9153.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,457.013,829.00-162.8 %0.01,768.81438.6275.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ9.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ555.75ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,487.593,584.10-140.9 %0.02,467.16572.8476.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,367.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ338.68ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,277.893,394.56-165.6 %0.01,207.54543.5355.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,672.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ267.45ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,073.772,185.50-103.5 %0.0817.53394.7351.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,116.863,573.30-219.9 %0.01,233.07543.8355.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,032.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ804.06ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์937.874,139.50-341.4 %0.01,981.731,447.0527.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี819.842,305.50-181.2 %0.01,856.18410.4977.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,444.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,021.09ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,113.786,559.38-59.4 %0.02,099.15649.0069.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,766.838,412.12-204.0 %0.02,748.381,008.0063.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,968.0518,428.50-54.0 %0.01,521.741,386.508.9 %4.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,352.428,175.01-247.5 %0.01,866.71540.0071.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,751.8410,849.99-294.3 %0.02,456.34907.0363.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,464.734,880.01-9.3 %0.02,501.40387.9884.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,160.345,430.00-151.3 %0.01,239.56429.6965.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,225.439,838.00-88.3 %0.0734.25579.7621.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,422.388,177.68-138.9 %0.01,217.52416.1865.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,545.439,475.60-44.8 %0.01,090.77809.9625.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,501.676,344.39-40.9 %0.01,538.73716.1353.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่7,411.209,379.34-26.6 %0.03,247.59634.1580.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,633.7616,004.00-141.3 %0.01,965.15710.4563.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,935.0412,094.00-1.3 %0.0861.36808.926.1 %3.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,019.937,206.00-79.3 %0.03,141.04795.0374.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,472.2013,230.08-77.1 %0.02,304.32618.1573.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,373.4613,434.93-150.0 %0.01,300.511,192.258.3 %4.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,616.914,858.50-34.3 %0.01,533.04746.3051.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,262.5215,248.84-64.6 %0.02,471.74670.1772.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,320.769,569.00-51.4 %0.0972.27205.2678.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์9,167.2821,285.60-132.2 %0.03,337.37666.8580.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,058.8617,527.04-58.5 %0.02,129.661,167.5045.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,269.0827,775.00-126.4 %0.01,111.62258.5976.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบ12,231.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ733.50ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,636.7815,061.95-29.4 %0.02,587.10952.2663.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,275.3037,678.12-146.7 %0.01,518.36918.4539.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,897.9322,785.00-27.3 %0.01,102.04325.2170.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,184.9949,140.00-185.9 %0.01,105.56627.1043.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,464.7420,552.97-79.3 %0.01,353.17757.1444.0 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,920.848,832.69-359.8 %0.0602.52557.747.4 %3.5
รวม 469,442 711,574 -51.58 % 172,091 56,314 67.28 %