กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์136,122.95119,794.0012.0 %5.06,295.802,148.0965.9 %5.0
รวม 136,123 119,794 12.00 % 6,296 2,148 65.88 %