สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี647,530.81424,547.0034.4 %5.07,333.851,704.0476.8 %5.0
รวม 647,531 424,547 34.44 % 7,334 1,704 76.76 %