สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม149,931.75159,628.00-6.5 %0.05,783.02897.4484.5 %5.0
รวม 149,932 159,628 -6.47 % 5,783 897 84.48 %