กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า123,522.07142,000.00-15.0 %0.07,884.147,244.508.1 %4.0
รวม 123,522 142,000 -14.96 % 7,884 7,245 8.11 %