กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 579,229.38453,249.0021.7 %5.010,335.457,300.2829.4 %5.0
รวม 579,229 453,249 21.75 % 10,335 7,300 29.37 %