กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง504,104.97472,257.006.3 %3.016,254.2315,799.102.8 %1.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,788.2414,870.005.8 %2.54,310.473,713.5513.8 %5.0
รวม 519,893 487,127 6.30 % 20,565 19,513 5.12 %