กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์497,605.19302,162.0039.3 %5.06,439.621,316.0779.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย278,957.44275,000.001.4 %0.51,313.41226.2082.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,287.082,478.0075.9 %5.043.6859.85-37.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย294,021.22259,000.0011.9 %5.01,831.060.00100.0 %5.0
สำนักข่าว18,479.8252,000.00-181.4 %0.05,594.531,023.4681.7 %5.0
รวม 1,099,351 890,640 18.98 % 13,391 2,626 80.39 %