กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ219,836.08186,384.9415.2 %5.07,315.093,877.0047.0 %5.0
รวม 219,836 186,385 15.22 % 7,315 3,877 47.00 %