กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 120,516.97113,783.005.6 %2.55,929.981,547.2273.9 %5.0
รวม 120,517 113,783 5.59 % 5,930 1,547 73.91 %