กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 145,482.00113,022.0022.3 %5.06,505.28880.1786.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,124.804,078.0633.4 %5.02,317.78956.0758.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,598.506,218.085.8 %2.51,828.32522.5071.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,677.076,253.796.3 %3.02,434.461,753.7028.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,690.405,418.004.8 %2.01,933.70561.6171.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,281.537,026.483.5 %1.51,906.972,803.45-47.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,253.075,299.5015.2 %5.02,245.55337.2585.0 %5.0
รวม 184,107 147,316 19.98 % 19,172 7,815 59.24 %