กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 399,374.13295,733.0026.0 %5.05,570.410.00100.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,677.92868.0048.3 %5.049.0834.8029.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,682.48879.0047.8 %5.082.9363.5723.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,689.57306.0081.9 %5.093.9136.9160.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,933.25996.0066.0 %5.065.9566.63-1.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,820.68282.0084.5 %5.062.1270.56-13.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,736.18398.0077.1 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,767.141,439.0018.6 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,645.131.0099.9 %5.022.3222.001.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,736.18966.0044.4 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,805.072,952.40-5.3 %0.052.8865.97-24.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,284.80393.0088.0 %5.068.0670.76-4.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,681.98822.0051.1 %5.050.09109.05-117.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,948.66872.0055.3 %5.067.9733.7350.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,683.75524.0068.9 %5.034.6366.76-92.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,682.48255.0084.8 %5.038.4571.57-86.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,241.65245.0080.3 %5.047.2035.4324.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,608.19434.0073.0 %5.043.2749.51-14.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,636.411,144.0030.1 %5.053.7961.84-15.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,533.441.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,794.931,739.0037.8 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,555.831,081.0030.5 %5.048.7434.3529.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,625.12583.0064.1 %5.055.7688.57-58.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,610.221,141.0029.1 %5.069.2872.57-4.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,689.49216.0087.2 %5.053.7269.83-30.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,158.24648.0070.0 %5.058.21112.37-93.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,560.201.0099.9 %5.058.6467.18-14.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,719.07228.0086.7 %5.046.1468.90-49.3 %0.0
รวม 449,882 315,147 29.95 % 1,454 1,482 -1.91 %