กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 406,259.91295,733.0027.2 %5.05,570.411,232.8377.9 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,724.53868.0049.7 %5.049.0834.8029.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,728.90879.0049.2 %5.082.9363.5723.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,736.18306.0082.4 %5.093.9136.9160.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,922.99996.0065.9 %5.065.9566.63-1.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,890.95282.0085.1 %5.062.1270.56-13.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,747.83398.0077.2 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,779.001,439.0019.1 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,656.171.0099.9 %5.022.3222.001.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,747.83966.0044.7 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,882.722,952.40-2.4 %0.052.8865.97-24.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,284.80393.0088.0 %5.068.0670.76-4.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,699.20822.0051.6 %5.050.09109.05-117.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,002.61872.0056.5 %5.067.9733.7350.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,730.36524.0069.7 %5.034.6366.76-92.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,711.49255.0085.1 %5.038.4571.57-86.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,289.57245.0081.0 %5.047.2035.4324.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,670.26434.0074.0 %5.043.2749.51-14.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,692.831,144.0032.4 %5.053.7961.84-15.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,528.081.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,842.791,739.0038.8 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,571.761,081.0031.2 %5.048.7434.3529.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,670.26583.0065.1 %5.055.7688.57-58.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,661.611,141.0031.3 %5.069.2872.57-4.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,743.41216.0087.6 %5.053.7269.83-30.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,232.67648.0071.0 %5.058.21112.37-93.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,614.001.0099.9 %5.058.6467.18-14.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,748.51228.0087.0 %5.046.1468.90-49.3 %0.0
รวม 457,771 315,147 31.16 % 7,024 2,715 61.35 %