สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ145,422.3485,000.0041.5 %5.07,412.02594.0092.0 %5.0
รวม 145,422 85,000 41.55 % 7,412 594 91.99 %