สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน103,815.3340,830.6460.7 %5.05,223.35273.7994.8 %5.0
รวม 103,815 40,831 60.67 % 5,223 274 94.76 %