กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ91,113.7530,104.0067.0 %5.05,264.00529.1689.9 %5.0
รวม 91,114 30,104 66.96 % 5,264 529 89.95 %