กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ92,684.6730,104.0067.5 %5.05,264.00529.1689.9 %5.0
รวม 92,685 30,104 67.52 % 5,264 529 89.95 %