สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์183,996.33103,532.4643.7 %5.05,511.001,272.4276.9 %5.0
รวม 183,996 103,532 43.73 % 5,511 1,272 76.91 %