สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์180,877.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,511.001,272.4276.9 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,511 1,272 76.91 %