กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ235,253.02183,500.6322.0 %5.09,216.101,616.3882.5 %5.0
รวม 235,253 183,501 22.00 % 9,216 1,616 82.46 %