กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน170,229.75149,478.5912.2 %5.06,911.753,933.7543.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,236.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,720.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,735.696,268.0035.6 %5.0814.94297.3563.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,039.103,405.21-12.0 %0.0987.34194.7580.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,062.185,667.0029.7 %5.01,528.21249.8583.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,511.73551.0078.1 %5.0662.6128.5095.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,755.681,196.1056.6 %5.0497.16682.10-37.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,527.97645.0074.5 %5.0437.80156.7564.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,649.86939.0064.6 %5.03,936.7562.0098.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,645.251,098.0058.5 %5.0385.48216.6043.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,209.82775.0075.9 %5.0691.14162.4576.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชรไม่ครบ652.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,547.85912.0064.2 %5.0710.79408.5042.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,743.77645.0076.5 %5.0718.58950.03-32.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,044.37710.0076.7 %5.0591.6345.4592.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,637.84707.0073.2 %5.0707.05372.4047.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,644.43251.9290.5 %5.0732.6668.2890.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,399.28850.0064.6 %5.0719.44162.3077.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,571.75599.0076.7 %5.0673.30714.91-6.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบ1,621.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ291.29ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,522.46514.0085.4 %5.01,008.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,476.08925.0062.6 %5.0570.191,115.30-95.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,987.02903.3069.8 %5.0561.39440.6021.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,120.53659.0078.9 %5.0618.2263.6589.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,544.44973.0061.8 %5.0806.02114.0085.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,247.501,253.0082.7 %5.0397.89234.5741.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,743.001,324.8051.7 %5.0453.90114.0074.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา642.521,024.00-59.4 %0.0615.4756.0590.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,603.29676.0074.0 %5.0676.48126.2081.3 %5.0
รวม 253,843 182,950 0.00 % 26,406 10,970 0.00 %