กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน173,164.75149,478.5913.7 %5.06,911.753,933.7543.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,311.776,552.0042.1 %5.01,720.45155.8090.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)10,370.626,268.0039.6 %5.0814.94297.3563.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,128.153,405.21-8.9 %0.0987.34194.7580.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,501.935,667.0033.3 %5.01,528.21249.8583.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,581.02551.0078.7 %5.0662.6128.5095.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,850.701,196.1058.0 %5.0497.1692.1581.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,553.86645.0074.7 %5.0437.80156.7564.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,676.99939.0064.9 %5.01,339.4062.0095.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,772.991,283.0053.7 %5.0603.6040.8593.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,718.471,098.0059.6 %5.0385.48216.6043.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,242.68775.0076.1 %5.0691.14162.4576.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,208.95652.0070.5 %5.01,032.5546.2595.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,704.21912.0066.3 %5.0710.79408.5042.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,819.72645.0077.1 %5.0718.58190.0173.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,155.89710.0077.5 %5.0591.6345.4592.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,721.73707.0074.0 %5.0707.05131.8081.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,747.951,074.0060.9 %5.0732.6668.2890.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,531.60850.0066.4 %5.0719.44162.3077.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,543.01599.0076.4 %5.0673.30714.91-6.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,795.081,621.5042.0 %5.0861.98291.2966.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,680.91514.0086.0 %5.01,008.07202.3579.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,903.151,029.0064.6 %5.0606.12262.0056.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,589.23608.1076.5 %5.0531.91203.3061.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,782.24903.0067.5 %5.0685.78350.5548.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,458.70925.0062.4 %5.0570.19100.7082.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,976.57903.3069.7 %5.0561.39440.6021.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,240.97659.0079.7 %5.0618.2263.6589.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,645.12973.0063.2 %5.0806.02114.0085.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,477.991,253.0083.2 %5.0397.89234.5741.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,752.421,324.8051.9 %5.0453.90114.0074.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,007.601,024.0066.0 %5.0615.4756.0590.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,733.92676.0075.3 %5.0676.48126.2081.3 %5.0
รวม 289,351 196,421 32.12 % 30,859 9,918 67.86 %