กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 143,940.2095,050.3634.0 %5.05,607.931,020.1081.8 %5.0
รวม 143,940 95,050 33.97 % 5,608 1,020 81.81 %