กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 187,247.17150,038.1919.9 %5.06,671.001,545.3476.8 %5.0
รวม 187,247 150,038 19.87 % 6,671 1,545 76.83 %